Mattis-Teutsch János Nemzetközi Képzőművészeti Pályázat
Szerző: Admin
Mattis-Teutsch János Nemzetközi Képzőművészeti Pályázat
Immár negyedik alkalommal hirdetnek képzőművészeti pályázatot a híres brassói képzőművész nevével.

A rendezvénnyel arra a kérdésre keresik a választ, hogy a mai magyar gyermekeknek mi jut eszébe Mattis Teutsch Jánosról, továbbá szeretnék a magyar társadalom figyelmét művész tevékenységére, alkotásaira, sokszínűségére felhívni, hogy gyermekeink már gyerekkorukban megismerhessék eme varázslatos világ egy-egy szegletét.

Mattis-Teutsch János (1884–1960) erdélyi magyar festő, szobrász és grafikus. Az avantgárd művészetek európai rangú mestere, aki alkotó módon kapcsolódott be az expresszionizmus, a kubizmus és az absztrakt művészet stílusirányzataiba, s felépítette gazdag életművét is.

A pályázatról és a részvétel feltételeiről

A versenyt a brassói Evangélikus Lutheránus Egyházközség, a Wildt József Tudományos Társaság , a Hans Mattis-Teutsch Művészeti Líceum, a Brassó Megyei Tanfelügyelőség mint társszervező, a bukaresti tanügyminisztérium támogatja. A gyakorlati szervezést és lebonyolítást Vetró B. Sebestyén András képzőművész, Dr. Bencze Mihály matematikus és Koszta István evangélikus lelkész végzi.

Részt vehet a Kárpát-medence bármely magyar tannyelvű iskolájába járó V.- XII. osztályos tanuló. A versenyre beküldhető minden olyan alkotás melynek témája kapcsolódik a hirdetett címhez. A munka hátoldalán kell olvashatóan feltüntetni a mű címét, az alkotó diák nevét, korát, iskolája nevét, osztályát, címét, és tanára nevét és mobil telefon számát. A rajzok, festmények mérete: A/2 es A/3-as, az alkotás bármilyen tehnikával készülhet. Alkalmazott technikák: rajzolás, festés, vízfesték, tempera, olajfesték, filctoll, tollrajz, zsírkréta, pasztell, montázs, kollázs, vegyes technika, fotómontázs, pác,
bármilyen tehnika megengedett. Egy pályázó maximum két alkotással indulhat a versenyen. Lehet figurativ de várnak absztaktabb, elvontabb megközelítéseket, értelmezésésket is. A munkákat nem kell semmilyen alapra ragasztani. Kizárólag olyan műveket fogadnak el, amellyel más versenyen nem indult az alkotó. A versenyen kizárólag saját alkotással lehet részt venni. Csoportos nevezés nincs. A pályázati alkotás beküldésével a pályázó automatikusan elfogadja a pályázat részvételi kiírásában foglaltakat és hozzájárul, hogy a szervező a beküldött és kiválasztott alkotásokat a honlapján, promóciós anyagaiban, rendezvényein térítésmentesen, időbeli és minden egyéb korlátozás nélkül használja, a pályaműveket kiállításokon, rendezvényeken szerepeltesse. Az alkotó nevét, életkorát, az elérhetőségét (cím, telefon, e-mail cím) és a pályamű címét kérik a beküldött munka hátoldalán olvashatóan feltüntetni. A szervezőket nem terheli felelősség az olvashatatlan vagy téves adatszolgáltatásból eredendően.

A pályamű elküldésével úgy tekintik, hogy a törvényes képviselő beleegyezését adta a pályázaton való részvételhez. A pályamű beküldésével a pályázó törvényes képviselője hozzájárul ahhoz, hogy az alkotás a versenyt követően további felhasználásra kerüljön (a pályaművet nem kapja vissza az alkotó). hanem a rendezőbizottság tulajonát képezik majd és a Brassói Evangélikus Lutheránus gyülésterem falait fogják díszíteni.

Az alkotásokat 2017. november 15-20. között várják a következő címre:
Biserica Evanghelica Lutherana, Brasov,
str. Iuliu Maniu nr 2, 500091, jud. Braşov, Romania.
 
A borítékon kérik feltüntetni: IV. Concurs Internaţional de Artă Plastică “Hans Mattis-Teutsch” Brasov.

A kiállítás helyszíne: a brassói Evangélikus Lutheránus Egyházközség kiállítóterme (str. Iuliu Maniu nr 2, 500091 Brasov, Romania).

A kiállítás megnyitója és eredményhirdetés: 2017. november 22, szerda, 18.00 óra. A nyerteseket elektronikus levélben vagy telefonon tájékoztatják, a díjakat és okleveleket pedig postázzák (az alkotások hátoldalán feltüntetett címre, vagy a
beküldő intézmény címére).

A három legszebb, legötletesebb pályamunkát díjazzák. A kiemelkedően kreatív munkák beküldői különdíjat kapnak. A felkészítő pedagógusok is elismerő oklevélben részesülnek. A támogatók jóvoltából értékes könyv- és CD-nyeremény vár a pályázókra. A beküldött és előzsűrizett alkotásokat szakavatott zsűri bírálja, melynek tagjai, aktív képzőművészek, szaktanárok, művészeti alapítványok és szövetségek tagjai.

Kapcsolattartó személy

Vetró B. Sebestyén András
Mobil: 004-0740-194043
e-mail:vetrobsa@gmail.com
 
Mattis Teutsch Jánosról röviden
 
Brassóban született 1884-ben, az Osztrák-Magyar Monarchia legkeletibb szegletében, és ugyanott hunyt el 1960-ban. Az oly nagyra értékelt és sokféleképpen értelmezhető művek, mint az ún. Érzetek és Lelki virágok sorozat a festő rapszodikus hangulatváltozásainak, hirtelen rászakadt társtalanságának és gyakran érzett magányosságának művészi szinonimáiként is tekinthetők. Ifj. Halász Gyula (a későbbi Brassai) ismerte föl legelébb Mattis Teutsch szellemi alkatának kettősségét. Egyik oldalról a mindig újra törekvő, jövőbe néző, egyetemes összefüggésekben gondolkodó formateremtő művészt látja benne, kit
tanítványi rajongásában “a legnagyobb német expresszionistákkal” egyenrangúnak, sőt náluk különbnek tart. Korszerűségükben megrendítő műveit, mint a jövő művészetének manifesztumait küldte Nyugatra, befogadó közegre találva Kassák, majd a Der Sturm körében, s jelentette meg Potsdamban összegző művét, az "aktív művészet" hitvallását.

Művészete a látvány belső átértelmezéséből, az intuícióból és a konstruktív képszerkesztés más forrásaiból táplálkozott. Iskoláit Mattis Teutsch magyar elemi osztályok után a nevezetes brassói szász Honterus gimnáziumban folytatta, majd szülővárosának magyar nyelvű Állami Fa- és Kőipari Szakiskolájában fejezte be.

Mattis-Teutsch "Párizsban Gauguin és Van Gogh művészetét tanulmányozta. ... Van Gogh művészetéből megtanulta, hogy a tüzessé fokozott színekkel s a csavarodó kontúrokkal drámai konfliktusokat közvetít a tájkép. A továbbiakban már tárgyi
bizonyítékokkal, művek sorozatával igazolható, hogyan jut el a festő a szecesszió felől az expresszionizmushoz. Művészete teljesen szubjektív művészet. Nem ad tér- és formaélményeket, nem ad objektumokat ... Amit ő csinál, az tiszta líra, tiszta
érzésszuggerálás. ...a természet reális formáiból absztrakt művészi formákat teremt, amelyek így már nem tárgyak szimbólumai, hanem érzések kifejezői. Máttis Teutsch művészete elszakad a természettől, a matériától, és egészen szellemi lesz, hogy a
lelket fejezze ki. A lelket, a lélek mozgását, lüktetését, dinamizmusát, ...ez az
érzés-festészet nem holmi naiv allegorizálás, hanem a belső érzetállapotok közvetlen
expressziója abszolút festői eszközökkel. Közeli rokonságban van a zenével,
tartalmilag is, formailag is analóg vele.
Az abszolút kép olyan független és szuverén, önmagában élő és ható alkotás
lett, mint egy abszolút felfogású zenemű vagy egy komplikált ornamens. ... Máttis
Teutsch expresszionizmusból kialakult abszolút képe más kialakulási úttal és más 
eredménnyel ugyan, de egészen rokon azzal a törekvéssel, amelyet a modern
konstruktivisták képviselnek. Azonban úgy az abszolút kép, mint a konstruktivista
alkotás csak úgy lehet igazi eredmény és lépcső további fejlődésre, ha a megtalált
formavázat, a hideg és merev absztrakciókat az új világérzés aktív hatású, tárgyiasan
ábrázoló, illetve szimbolizáló képeivel tudja megeleveníteni. Ezen a ponton azonban
már nem elég a szándék, az alkotói tehetség, és nem elég az elmélet, ez már ember
és világnézet dolga. Ezen múlik minden, az abszolút kép és az új művészet sorsa is.
A húszas évek második felétől új formakeresések hoznak stílusváltozást Mattis
Teutsch művészetében. A konstruktív-geometrikus képalkotás felé fordul, ugyankkor
a háromdimenziós figurális ábrázolás is központi problémája lesz. Számos szobrán,
fa- és fémmunkáján jelennek meg archaikus kapcsolódású, de jövőbe néző, stilizált
figurái.
Murádin Jenő művészettőrténész


TÁMOGASSA ADÓJA
2%-VAL AZ
ÉLŐ SZÉKELYFÖLD
EGYESÜLETET!
CIF: 36825602
Asociatia "Secuimea Vie"
537061 Atia nr. 127,
Jud. Harghita